Alles van Someren
Bekijk de agenda
< november 2017 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
44
 
 
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
 
 
 

Someren verhoogt grondprijs

Someren verhoogt grondprijs
Geplaatst 7 december 2007

De grondprijzen in Someren worden met ingang van 1 januari 2008 met 3,5 procent verhoogd. Dat heeft de gemeenteraad van Someren tijdens de raadsvergadering van woensdag 28 november besloten. Een amendement van de Lijst Someren-Heide dat mede was ondertekend door Leefbaar Someren, Progressief Someren/PvdA en VVD, haalde het niet. Uiteindelijk stemden de vier partijen tegen het voorstel van het college. De coalitiepartijen CDA, Lieropse Lijst en Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII (GSE) s
De grondprijzen in Someren worden met ingang van 1 januari 2008 met 3,5 procent verhoogd. Dat heeft de gemeenteraad van Someren tijdens de raadsvergadering van woensdag 28 november besloten. Een amendement van de Lijst Someren-Heide dat mede was ondertekend door Leefbaar Someren, Progressief Someren/PvdA en VVD, haalde het niet. Uiteindelijk stemden de vier partijen tegen het voorstel van het college. De coalitiepartijen CDA, Lieropse Lijst en Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII (GSE) stemden voor. Na enige discussie werd door een raadsmeerderheid ook ingestemd met het starten van een onteigeningsprocedure ten behoeve van grondverwerving voor de aan te leggen fietspaden langs de Gezandebaan/Teunis Spekbaan en de Nederweertseweg. Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van raadslid Idor van Duppen (GSE).

De grondprijsverhoging houdt in dat de prijs van een vierkante meter grond voor sociale huur- en koopwoningen van 192 naar 199 euro gaat. De grond voor de vrije sector wordt 9 euro duurder en komt daarmee uit op 256 euro voor 2008. Voor bedrijventerreinen gaat de vierkantemeterprijs van 95 naar 105 euro. De verkoopprijs per vierkante meter voor kantoorbouw komt na de verhoging uit op 168 euro. Deze twee laatste prijzen zijn exclusief BTW.
De grondprijsverhoging is voorgesteld uit kostprijsoverwegingen. De gemeente wil bouwgrondexploitaties kostendekkend realiseren. De gemeente heeft zich bij de prijsvorming ook laten leiden door de prijzen die in de regio worden gehanteerd. De oppositie vond een verhoging van de grondprijs met de inflatiecorrectie van 2 procent voldoende. De verkoopprijs voor de nog uit te geven kavels van de bouwplanning 2006-2007 wilde zij handhaven op het niveau van 2007. “Het kan niet zo zijn dat mensen die al vanaf 2006 wachten als gevolg van vertragingen nu meer moeten betalen”, vond Maike Koppens van Lijst Someren-Heide. De stelling dat omliggende gemeenten een lagere grondprijs hanteren werd door wethouder Ans van der Velde weerlegd. “Alleen Asten zit op dit moment lager, maar ik weet niet wat die gaan doen voor 2008.” Na de nodige rekensommen en het uiten van verbazing over het gewijzigde standpunt van sommige oppositiepartijen die in de commissievergadering het collegevoorstel nog onderschreven, werd de prijsverhoging met tien stemmen voor en zeven tegen aangenomen.

Grondverwerving fietspaden
Voor de aanleg van de fietspaden naast de Gezandebaan/Teunis Spekbaan en de Nederweertseweg is in totaal van zestien eigenaren grond nodig. Met zes van hen is overeenstemming bereikt. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval met vier van de overige tien eigenaren geen akkoord kan worden bereikt dat naar tevredenheid van beide partijen is. Voor deze gronden, en die van de eigenaren waarmee de gemeente nog in onderhandeling is, wil het college een onteigeningsprocedure starten. Ook dit onderwerp leverde de nodige discussie op. Leefbaar Someren en VVD waren het als enige partijen niet eens met het starten van een dergelijke procedure. Leefbaar Someren vooral vanwege de veiligheid die in ieder geval in één situatie in het geding zou zijn, VVD omwille van de gevolgde procedure. Lijst Someren-Heide stemde in het belang van de voortgang van het project voor, maar fractieleider Wim Jaspers liet weten grote twijfels te hebben bij de haalbaarheid van de onteigeningsprocedure.
Burgemeester Veltman was het eens met de opmerking van een aantal partijen dat onteigening niet de voorkeur geniet om een geschil uit te vechten. “Maar we hebben ons uiterste best gedaan. We willen er nog altijd met iedereen uit komen. Maar als dat niet lukt is dit de enige optie die ons rest.”
Rijkswaterstaat bekijkt op dit moment of de genomen stappen juridisch in orde waren en een door de rechter aangewezen deskundige gaat bekijken of de aangeboden bedragen reëel zijn.

Overige punten
Tijdens de raadsvergadering ging de raad akkoord met het bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Hogeweg. Hierdoor kan autobedrijf Knoops van de huidige locatie aan de Winkelstraat verplaatst worden naar de Hogeweg in Lierop. Verder werd ingestemd met het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Vlasakkers, Landschapsontwikkelingsplan De Peel en met de Verordening rekenkamercommissie Deurne, Asten, Someren 2008. Hierin staat een aantal wijzigingen die het functioneren van de rekenkamercommissies Deurne, Asten en Someren moet verbeteren, onder ander door onderlinge samenwerking en goede inrichting van de organisatie. G. Stevens werd beëdigd als lid van de rekenkamercommissie.
De raad stemde verder in met het voorstel om een vrijstellingsprocedure op te starten voor het oprichten van een absouteruimte op de begraafplaats Dellerhof aan de Loovebaan. De procedure is nodig omdat het geldende bestemmingsplan Buitengebied het oprichten van een dergelijk gebouwtje niet mogelijk maakt. Het gaat om een ruimte waar na een uitvaartmis afscheid kan worden genomen van overledenen. Ook werd ingestemd met het nemen van een maatregel om de Belleweg en de Randweg te kunnen voltooien. In beide wegen ligt nog noodbestrating.

Van Duppen
Aan het eind van de raadsvergadering werd afscheid genomen van raadslid Idor van Duppen van GSE. Hij stopt omdat hij verhuist naar Asten, waar hij gaat wonen in zijn ouderlijk huis. Burgemeester Veltman zei het jammer te vinden dat Van Duppen stopt. Veltman karakteriseerde hem als iemand die bescheiden en altijd goed onderbouwd aan discussies deelnam. Van Duppen zelf over zijn afscheid: “Het is niet leuk om te stoppen, maar soms kan het niet anders. De Gemeentewet biedt helaas geen mogelijkheden de raadsperiode af te maken wanneer je de gemeente waar je gekozen bent, verlaat.”
Van Duppen maakte sinds de verkiezingen van maart 2002 deel uit van de gemeenteraad. Wim van den Boomen volgt hem op.

Bron Peelbelang


« terug

Albert Heijn Someren
Hier adverteren
Autobedrijf Leo Hoeben
Hotel Centraal Someren
Sportpunt Someren
Van Houts Someren